Detský Matrac Svenja 60x120cm, H2

Pre va&scaron e dieťa je mimoriadne dô ležité , aby si mohlo uží vať optimá lne pohodlie pri ležaní a spá nku.  Detský matrac SVENJA zabezpečuje zdravý a pokojný spá nok. Matrac je vďaka prateľné mu poťahu odolný voči vlhkosti a je vhodný aj pre alergikov na domá ce prachy. Naviac je prateľný až do 95 ° C, čo je pri potrebá ch malý ch detí veľká vý hoda. Tento priedu&scaron ný matrac je obojstranný , je možné ho použiť dvomi spô sobmi podľa potreby dieťaťa. Vďaka pozdĺžnemu ná &scaron ľapné mu okraju je dieťa chrá nené pred po&scaron kodení m nohy medzi matracom a tyčkami detskej postieľky. Pohodlie a bezpečnosť pre dobrý &scaron tart v živote! Najdô ležitej&scaron ie informá cie: tvrdosť matraca: stredná max. nosnosť: 50 kg bezpečnostný okraj pozdĺž bočnej strany jadro z komfortné ho penové ho materiá lu vý &scaron ka jadra: približne 8 cm poťah: 70 % bavlna a 30 % polyester prateľný až do 95 ° C baby strana: hladká

DODANIE: cca 1-2 týždne

color

FREE_DELIVERY